0 0
HeaderModified 1
0 0
Cam kết số 1 về chất lượng
Đổi trả miễn phí
Miễn phí vận chuyển toàn quốc đơn >500k
0 0
QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN
XẾP HẠNG
ĐỒNG
Dong
BẠC
Bac
VÀNG
Vang
BẠCH KIM
BachKim 3
KIM CƯƠNG
KimCuong 2
Điều kiện
Đăng ký tài khoản LiLi tại lili.vn
Đã có một lần mua hàng tại lili.vn
Giá trị sản phẩm mua tích lũy lớn hơn 3 triệu VND
Giá trị sản phẩm mua tích lũy lớn hơn 6 triệu VND
Giá trị sản phẩm mua tích lũy lớn hơn 10 triệu VND
Quyền lợi
Tặng ngay 20.000 VND vào tài khoản LiLi, tích lũy 1% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 2% cho đơn hiện tại, tích lũy 1% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 3% cho đơn hiện tại, tích lũy 2% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 5% cho đơn hiện tại, tích lũy 3% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 11% cho đơn hiện tại, tích lũy 4% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN
XẾP HẠNG
ĐỒNG
Dong
BẠC
Bac
VÀNG
Vang
BẠCH KIM
BachKim 3
KIM CƯƠNG
KimCuong 2
Điều kiện
Đăng ký tài khoản LiLi tại lili.vn
Đã có một lần mua hàng tại lili.vn
Giá trị sản phẩm mua tích lũy lớn hơn 3 triệu VND
Giá trị sản phẩm mua tích lũy lớn hơn 6 triệu VND
Giá trị sản phẩm mua tích lũy lớn hơn 10 triệu VND
Quyền lợi
Tặng ngay 20.000 VND vào tài khoản LiLi, tích lũy 1% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 2% cho đơn hiện tại, tích lũy 1% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 3% cho đơn hiện tại, tích lũy 2% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 5% cho đơn hiện tại, tích lũy 3% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
Giảm giá 11% cho đơn hiện tại, tích lũy 4% giá trị đơn hiện tại vào tài khoản LiLi
0
  0
  GIỎ HÀNG
  Không có sản phẩm trong giỏ hàng

   Đăng ký nhận ngay 20,000đ

   Đăng ký nhận ngay 20,000đ

   VÒNG - LẮC

   NHẪN

   DÂY CHUYỀN

   BÔNG TAI

   CHARM PANDORA

   KHUYÊN XỎ

   TRANG SỨC ĐÔI

   TRANG SỨC BỘ

   TRANG SỨC PHONG THỦY

   QUÀ TẶNG